"Studium se přeceňuje. Život Vás naučí"
Jan Amadeus Komenský

Aktuálně z Vysoké školy života

Fakulty Vysoké školy života

Fakulta sociálně ekonomická

Absolventi sociálně ekonomické fakulty Vysoké školy života jsou připraveni díky svým životním zkušenostem a zdravému selskému rozumu odborně posuzovat témata sociální, ekonomická ale i politická a to jak na úrovni České republiky, tak na úrovni mezinárodní. ...VÍCE

Lékařská fakulta

Absolvent lékařské fakulty Vysoké školy života se díky létům zkušeností, samostudiu a zdravému selskému rozumu stává odborníkem v oblasti medicíny, epidemiologie, vakcinologie, farmaceutiky, jakožto i v oblasti zdravého stravování. ...VÍCE

Právnická fakulta

Absolventi právnické fakulty Vysoké školy života jsou díky citu pro spravedlnost, soudkyni Barbaře a zdravému selskému rozumu vysoce kvalifikovaní k posuzování a rozhodování o vině či nevině i výši trestů pro pachatele trestných činů. Zároveň se stávají odborníky na občanské, obchodní a mezinárodní právo. ...VÍCE

Technická fakulta

Absolvování technické fakulty Vysoké školy života opravňuje její absolventy ke komentování všech technických oborů, Tito absolventi se stávají odborníky v oblastech jako je automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, jakožto i v dalších technicky zaměřených odvětvích. ...VÍCE

Přírodovědecká fakulta

Absolventům přírodovědecké fakulty Vysoké školy života přísluší posuzovat, publikovat a komentovat vše, co se přírodních věd týká. Dokonale ovládají matematiku, fyziku i chemii. Zároveň jsou vysoce kvalifikovanými a uznávanými odborníky na životní prostředí a jeho ochranu. ...VÍCE

Fakulta tělovýchovy a sportu

Díky bohatým zkušenostem nabytým sledováním sportovních utkání a čtením sportovních magazínů jsou absolventi tělovýchovné fakulty Vysoké školy života odborně způsobilí komentovat sportovní výkony na nejrůznějších úrovních jakožto i rozhodnutí sportovních funkcionářů či trenérů. ...VÍCE

Pedagogická fakulta

Absolventi pedagogické fakulty Vysoké školy života mají velké teoretické, ale především praktické znalosti a zkušenosti v oblasti předškolní, školní a mimoškolní výchovy dětí a mládeže a jsou tak oprávnění posuzovat a komentovat tuto problematiku. ...VÍCE

Filozofická fakulta

Absolventům filozofické fakulty Vysoké školy života přísluší posuzovat a komentovat správnost a oprávněnost myšlenek a názorů. Zároveň jsou díky svým léty sbíraným zkušenostem vysoce kvalifikování v oboru psychologie. Mimo to získávají hluboké logické uvažování a nezlomné argumentační schopnosti. ...VÍCE